THÉP TẤM - CUỘN - LÁ
prev
  • THÉP TẤM - CUỘN - LÁ
next

Thép tấm - thép cuộn - thép lá 

Nguyên khổ, hoặc cắt theo yêu cầu

Mác thép: SS400, 55C, 50C...

Độ dày: 0.8ly - 100ly

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Thép tấm - thép cuộn - thép lá 

Nguyên khổ, hoặc cắt theo yêu cầu

Mác thép: SS400, 55C, 50C...

Độ dày: 0.8ly - 100ly